Du kan nå finne oss på facebook. Gå inn på facebook.no/varmepumpemontering og trykk "liker".

To av boenhetene i denne firemannsboligen på Ranheim har bestilt luft til vann varmepumpe. Oppdraget krever at anlegget og monteringen må skreddersys til huset. Daglig leder Wiggo Walstad (t.v) og Reidar Strand sørger for å få jobben fagmessig utført. 

Ved montering av viltmålbaner har vi hele landet som arbeidsplass. Som her, ved en bane i Kristiansand. 

Pages